Dela den här sidan

Lovaktiviteter

På skolloven anordnar vi vanligtvis olika former av lovaktiviteter, det vill säga ridläger, pay & jumps, turridningar, osv. Information och anmälning angående detta kommer att läggas in under denna flik när det är aktuellt!

Jullovsridläger 2023

Nu är det snart dags för jullovsridläger! Se bifogad bild för mer information.